Quay phim, chụp ảnh Pag Studio

Pag Studio

Không cầu kỳ sắp đặt

Không câu nệ hình thức

Cũng không quá rực rỡ hay kỳ ảo

Mỗi một lần chụp lại là một trải nghiệm của cảm xúc yêu

Chỉ hy vọng lưu giữ được một phần nào đó những khoảnh khắc bình dị, tự nhiên và

hạnh phúc nhất

…như một cách để tìm niềm vui nho nhỏ cho riêng mình